Anne-Corinne - The Freshmaker! - Suckin A Big Bottle Of Gin

Vore bra att spara en del samtal

Ibland skulle jag vilja spela in telefonsamtal som man har med säljare på samma sätt som de spelar in samtalen för att använda i utbildningssyften. Fast jag skulle då ha dem för att komma i håg vad som verkligen sades under samtalet. Ibland verkar vi ha helt olika uppfattningar om vad som hänt och ibland är det jag som inte minns det som sagts. Och då hade det varit bra om man kunnat spela upp samtalen igen och se vad som sagts. Men det skulle ju vara svårt att spara alla samtal som man någonsin haft.